Praktische oplossing voor niet-bezwaarmakers box 3

Even terug naar december 2021: toen keurde de Hoge Raad de methode voor de box-3-heffing af. Sindsdien vragen velen zich af of ze recht hebben op teruggave. Peter Bregman praat je bij over de stand van zaken.

De box-3-soap duurt nog even voort. Begin november 2022 is de stand van zaken als volgt:

  • Mensen die bezwaar hebben gemaakt over de vermogensheffing in de jaren 2017 tot en met 2020, hebben inmiddels een belastingvermindering ontvangen.
  • Bij het vaststellen van definitieve aanslagen past de Belastingdienst inmiddels de methodiek toe die voor de belastingplichtigen het meest gunstig is. Dat is het oude wettelijke systeem óf het nieuwe forfait: geen belastingheffing over spaargeld, verzwaarde heffing over ander vermogen.

Aanhoudende onvrede

Een van de pijnpunten in deze zaak is de positie van mensen die wel te veel vermogensheffing hebben betaald, maar geen bezwaar hebben gemaakt. Vanwege de aanhoudende onvrede bij deze ‘niet-bezwaarmakers’ kwam de staatssecretaris deze groep begin deze maand enigszins tegemoet. Zij hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen als zij zich willen verzetten tegen het uitblijven van rechtsherstel voor te veel betaalde box-3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020. Deze stap is het resultaat van onderhandelingen tussen het ministerie van Financiën en enkele belangenorganisaties.

Massaal bezwaar plus

Het ministerie en deze belangenorganisaties gaan samen een of meer zaken selecteren die aan de belastingrechter worden voorgelegd. De kernvraag in deze procedure zal zijn of niet-bezwaarmakers ook toegang moeten krijgen tot het rechtsherstel voor de box-3-heffing. Als de Hoge Raad uiteindelijk oordeelt dat ook zij recht hebben op herstel, dan krijgen ze allemaal alsnog herstel. Begin 2023 vindt de aanwijzing voor deze procedure ‘massaal bezwaar plus’ plaats. Kortom: de onzekerheid is niet opgelost, maar individuele belastingplichtigen hoeven zelf niet in actie te komen.

Nieuw systeem

Intussen is er een tijdelijk nieuw systeem opgezet waarover je meer leest in dit artikel . Voor 2026 is een compleet nieuw systeem aangekondigd.

Meer weten over de box-3-heffing? Neem even contact op.

< terug naar overzicht