Nieuwe btw-regels voor e-commerce

De btw-regels voor internationale e-commerce zijn knap ingewikkeld. Omdat de online handel sterk toeneemt, komt de EU met een vereenvoudiging van de regels. Martin Post praat je bij.

Online bestellen van goederen is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Door de Covid-19-crisis is dit alleen maar toegenomen. Momenteel gaat het vooral om nationale handel, maar ook de internationale online handel groeit. Om deze vrije handel binnen de EU toegankelijk te houden en de spelregels niet te complex te maken, gaan er vanaf 1 juli 2021 nieuwe regels in voor btw-heffing op e-commerce.

Wel of geen ondernemer voor de btw

Om te bepalen hoe de btw-heffing loopt, moet je op dit moment een aantal stappen doorlopen:
• Allereerst moet je bepalen of de levering plaatsvindt aan een ondernemer voor de btw. Is dat het geval? Dan wordt de heffing verlegd naar de afnemer.
• Gaat het om leveringen aan iemand die in zijn of haar woonland géén ondernemer is voor de btw, dan wordt het ingewikkelder. Dan moet je allereerst kijken of het totaal aan leveringen in diensten aan anderen dan ondernemers binnen de EU op jaarbasis € 10.000 overschrijdt.

Is dit niet het geval, dan geldt het tarief dat in Nederland van toepassing is. De btw moet dan in Nederland afgedragen worden. Let er hierbij op dat het bedrag van € 10.000 per land geteld dient te worden. Dus: lever je voor € 20.000 aan producten aan andere EU-landen, maar overschrijdt de levering per land de € 10.000 niet, dan moet er nog steeds in Nederland geheven worden.

Pas als het bedrag van € 10.000 voor één land wel wordt overschreden, geldt de volgende regeling voor alle EU-landen: de btw moet dan afgedragen worden in het land waar de leveringen/diensten worden geleverd/verricht. Stel nu dat je aan tien andere Europese landen aan niet-ondernemers levert, waarvan in totaal meer dan € 10.000 aan bijvoorbeeld Duitsland, dan moet je je dus in ál deze landen registreren voor de btw. En je moet hier dan ook daadwerkelijk btw afdragen.

Afdracht via één loket

Deze uitvoering is natuurlijk veel te complex. Daarom voert de EU op 1 juli 2021 de Unieregeling in. Deze regeling houdt in dat de btw via één loket kan worden afgedragen. De voorheffing op de te leveren goederen kun je gewoon in Nederland aftrekken. De afdracht kun je bij het eenloketsysteem (via de Unieregeling) aangeven en afdragen. Gebruikmaken van deze regeling scheelt je dus een forse hoeveelheid werk. Je kunt je hier sinds 1 april voor aanmelden, via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Meer weten over de Unieregeling? Neem dan contact met ons op.

< terug naar overzicht