Zelfstandigenaftrek wordt beperkt

Een van de maatregelen die bekendgemaakt is op Prinsjesdag, is de beperking van de zelfstandigenaftrek. Wat betekent dit voor zzp’ers?

De huidige zelfstandigenaftrek bedraagt maximaal € 7.280 per jaar. De overheid gaat deze verlagen in acht stappen van € 250 per jaar en een stap van € 280. Daarmee komt de aftrek uiteindelijk op € 5.000 in 2028. Volgend jaar – 2020 – bedraagt de zelfstandigenaftrek dus maximaal € 7.030.

Eisen voor aftrek

Je komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als je:
• jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
• ten minste 1.225 uren én
• 50% van jouw totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor je onderneming besteedt.

Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek.

Urencriterium

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Zorg dus altijd dat je een urenspecificatie van de werkzaamheden voor je onderneming bijhoudt.

< terug naar overzicht