Wijzigingen van de ondernemersfaciliteiten

De overheid gaat de komende jaren wijzigingen aanbrengen in aftrekposten voor ondernemers. Hieronder vallen ook de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

De zelfstandigenaftrek is een aftrek waar elke ondernemer voor de inkomstenbelasting recht op heeft als hij aan het urencriterium voldoet. Deze aftrek bedraagt op dit moment € 7.280 per jaar. Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan heb je daarnaast ook recht op de mkb-winstvrijstelling. Die is 14% van de winst na ondernemersaftrek.
Op dit moment zijn deze beide faciliteiten nog aftrekbaar tegen de tarieven waartegen je inkomen belast wordt: dat is dus tegen maximaal 51,95%. Dit zal in de komende jaren beperkt worden tot het tarief van de eerste schijf, 37,05%, in 2023.

Rekenvoorbeeld

Om een idee te geven van het effect hiervan, geven we een rekenvoorbeeld. Stel: je realiseert als ondernemer een winst van € 100.000. Je voldoet aan het urencriterium waardoor je recht hebt op de net genoemde ondernemersfaciliteiten. In 2018 zou de belastingdruk € 31.383 bedragen, wat uitkomt op een marginale druk van 31,4%. In 2023, tegen de dan geldende tarieven en rekening houdend met de aftrekbeperking, zal de belastingdruk € 32.122 bedragen. De marginale druk komt dan uit op 32,12%. Ondanks een daling van belastingtarieven houdt dit een stijging van de belastingdruk in van € 738.
Is de winst lager dan € 68.507? Dan heeft deze maatregel geen effect op het netto-inkomen. Stel dat je een winst van € 65.000 hebt in plaats van € 100.000, dan is de belastingdruk in 2018 € 15.873 tegen € 14.220 in 2023. Dit is een verlaging van de belastingdruk met € 1.653 of wel 2,54% van het behaalde inkomen.

< terug naar overzicht