Wijzigingen in de eigen woning

De overheid wil de hypotheekrenteaftrek versneld gaan afbouwen. Dat kan gevolgen hebben voor jouw maandlasten.

Viel jouw inkomen in 2013 in het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting, namelijk 52%? Dan is vanaf dat jaar de hypotheekrenteaftrek jaarlijks beperkt met 0,5%. De lasten met betrekking tot schulden voor de eigen woning kon je in 2013 nog tegen maximaal 51,5% aftrekken. In 2018 is dit nog verder gedaald tot maximaal 49,5%. Het doel van de regering was om toe te werken naar een aftrekbaarheid tegen maximaal 42%.

Versnelde afbouw

In de aangekondigde belastingmaatregelen gaat de overheid daarin nog een stapje verder. Er is een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek opgenomen. In 2019 zullen de lasten met betrekking tot de eigenwoningschuld nog aftrekbaar zijn tegen 49%, in 2020 is dit nog maar 46%. De afbouw zal in de jaren daarna in stappen van 3% worden doorgevoerd. Het einddoel: een aftrek die beperkt is tot maximaal het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting. Met de aanpassing van de belastingschijven in het vooruitzicht is de verwachting dat vanaf 2023 de lasten met betrekking tot de eigenwoningschuld nog aftrekbaar zullen zijn tegen maximaal 37,05%.
Heb je een inkomen dat voor aftrek van de hypotheekrente lager is dan € 68.507? Dan verandert er voor jou niets. De aftrek van de rente blijft dan tegen hetzelfde tarief als waarmee jouw inkomen wordt belast.

Lagere bijtelling

Tegenover de beperking van de hypotheekrenteaftrek staat wel een verlaging van de bijtelling voor de eigen woning. Die is op dit moment 0,7% voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000, maar zal in 2023 nog 0,55% bedragen.

Rekenvoorbeeld

Om een idee te geven van het effect hiervan geven we een rekenvoorbeeld. Stel: je hebt een hypotheek van € 250.000 tegen een rente van 3%. De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 230.000. Je inkomen is € 80.000. De aftrek wordt in 2018 nog beperkt met € 144. In 2023 zal de aftrekbeperking netto € 776 bedragen. Dit is een lastenverzwaring van € 632 per jaar. Doordat de hypotheekrente op dit moment laag is, valt het effect netto nog mee.
Stel nu dat we uitgaan van een hypotheek van € 400.000 tegen 4%, een WOZ-waarde van € 380.000 en een inkomen van € 100.000. Dan wordt de aftrek beperkt met € 326 in 2018 tegen € 1.731 in 2023. Dat betekent een lastenverzwaring van € 1.405.

< terug naar overzicht