Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige vpb-aanslagen aan

Moet jouw bv over 2020 vennootschapsbelasting betalen? Dien dan vóór 1 mei 2021 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkom je dat jouw bv achteraf belastingrente (4% in 2021) moet betalen. Is het verzoek binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar namelijk ingediend en komt de voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar je om verzocht? Dan hoeft jouw bv geen belastingrente te betalen. Doe je geen verzoek voor de aanslag vennootschapsbelasting 2020, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2021 belastingrente berekend over de te betalen aanslag.

Tip!
Voorkom dat jouw bv vanaf 1 juli aanstaande belastingrente moet gaan betalen door vóór 1 mei 2021 een voorlopige aanslag of een herziening van een opgelegde aanslag aan te vragen.

< terug naar overzicht