Urencriterium zelfstandigenaftrek ook in 2021 versoepeld

Je kunt aanspraak maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Voor toepassing van sommige faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, moet je aan het zogenoemde urencriterium voldoen. Aan dit urencriterium voldoe je als je tenminste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan jouw onderneming. Om te voorkomen dat je jouw recht op deze faciliteiten verliest, werd je vorig jaar in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geacht 24 uren per week aan jouw onderneming te hebben besteed, ook als dat dus feitelijk niet zo was. Voor 2021 geldt dezelfde versoepeling voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Tip voor seizoensgebonden ondernemers
Ben je een seizoensgebonden ondernemer dan is de versoepeling voor jou niet effectief als de piek van jouw werkzaamheden in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 valt. Daarom wordt er voor jou net als in 2020 – een aanvullende regeling getroffen. Je wordt daarbij geacht in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 evenveel uren aan jouw onderneming te hebben besteed als in de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. Je kunt met behulp van de administratie van 2019 achterhalen hoeveel uren je in het eerste halfjaar van dat jaar aan de onderneming hebt besteed en zo ook beoordelen of je in 2021 aan het urencriterium voldoet.

< terug naar overzicht