Onjuiste informatie van de BelastingTelefoon

Stel: je baseert je bij een fiscale kwestie op informatie van de BelastingTelefoon, maar die blijkt onjuist. Onlangs deed de rechtbank een leerzame uitspraak over zo’n geval. 

De persoon in deze rechtszaak had in verband met het aflopen van een lijfrente de keuze: het verzekerde kapitaal ineens óf periodiek laten uitkeren. De verzekeraar gaf aan dat er bij een ‘uitkering ineens’ misschien revisierente verschuldigd zou zijn. Daarom belde deze persoon de BelastingTelefoon. Volgens de medewerkster aan de lijn was er bij afkoop van de lijfrente ineens niet revisierente verschuldigd.

Vertrouwensbeginsel

Deze persoon koos er dan ook voor om de lijfrente af te kopen. Maar in tegenspraak met de informatie van de BelastingTelefoon bracht de Belastingdienst toch revisierente in rekening. De persoon deed daarom een beroep op het zogeheten vertrouwensbeginsel. Het Hof Den Bosch stelde hem in het gelijk. Het hof acht het aannemelijk dat de medewerkster van de BelastingTelefoon op de hoogte was van de relevante feiten en omstandigheden. Ondanks dat heeft ze de belanghebbende zonder voorbehoud laten weten dat hij bij afkoop van de lijfrente geen revisierente verschuldigd zou zijn.

Onjuistheid van het antwoord

“Het voorgaande brengt het hof tot de slotsom dat aan belanghebbende een antwoord is gegeven dat door hem in redelijkheid als toezegging mocht worden opgevat. De inspecteur heeft niet gesteld dat belanghebbende zich van de onjuistheid van het antwoord bewust had moeten zijn en het hof ziet geen aanleiding om ambtshalve in die zin te oordelen. Dat betekent dat belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel moet worden gehonoreerd.” (Hof Den Bosch, 13 februari 2020) 

Heb je fiscaal advies nodig over een bepaalde kwestie? We helpen je graag verder.

< terug naar overzicht