Laat jouw WOZ-beschikking controleren

Je ontvangt deze maand de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van jouw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. De WOZ-waarde is echter ook voor steeds meer andere belastingen van belang, zoals de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Het verdient daarom aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren. Ben je het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet je binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij jouw gemeente. Je kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst!

Tip!
Zorg dat je tijdig bezwaar maakt. Is de zeswekentermijn verstreken en heb je geen bezwaar gemaakt? Dan zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen.

< terug naar overzicht