Laat jouw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 controleren

Je hebt waarschijnlijk inmiddels de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst. Het is verstandig om deze beschikking goed te (laten) controleren, want het komt regelmatig voor dat de beschikking niet goed wordt vastgesteld.

Veel voorkomende fouten zijn onjuiste loonsommen waarop de premie is gebaseerd, maar ook foutieve bedragen van aan jou toegerekende uitkeringen van (ex-)werknemers of het onterecht toerekenen van uitkeringslasten, bijvoorbeeld van werknemers die nooit bij jou hebben gewerkt. Mocht de beschikking niet juist zijn, dan moet je binnen zes weken bezwaar (laten) maken tegen de beschikking. Wij helpen je graag!

< terug naar overzicht