In aantocht: drastische wijziging van box 3-heffing

Kort voor Prinsjesdag liet staatssecretaris van Financiën Menno Snel weten dat hij de box 3-heffing drastisch wil wijzigen. De maatregel – gepland voor 2022 – kan grote gevolgen hebben. PM-adviseur Peter Bregman legt je op hoofdlijnen alvast uit wat er gaat gebeuren.

Op dit moment gaat de overheid ervan uit dat het vermogen waarover je belasting moet betalen, voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat. Oók als dat feitelijk niet zo is en je hele vermogen alleen uit spaargeld bestaat. Hoe groter je vermogen is, des te meer rendement, redeneert de overheid. En dus moet je meer box 3-heffing betalen. Maar als je vermogen alleen uit spaargeld bestaat, maak je vaak veel minder rendement dan bij een belegging. Dan kan het zelfs zijn dat je meer belasting moet betalen dan je aan rente hebt genoten.
De redelijkheid van de huidige heffing staat dan ook al jaren ter discussie. Maar nu lijkt er écht verandering te komen in de systematiek van box 3. Dat komt mede omdat de Hoge Raad min of meer heeft gedreigd met het ongeldig verklaren van het huidige systeem.

Wat gaat er veranderen?

Staatssecretaris Snel heeft voorgesteld om met de box 3-heffing meer aan te sluiten bij de wérkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden. Hij stelt voor om over je werkelijke spaartegoed een vooraf vastgestelde rente te berekenen. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij de werkelijke rente. Op dit moment zou die rente 0,09% bedragen. Volgens de voorlopige berekening blijft dan per belastingplichtige de eerste € 440.000 (€ 880.000 voor partners) spaargeld onbelast.
Ook de kleine belegger (tot ongeveer € 30.000) blijft in het nieuwe systeem buiten de box 3-heffing. Maar ben je een grotere belegger met bijvoorbeeld een effectenportefeuille, een tweede woning of vastgoed? In dat geval valt het nieuwe systeem waarschijnlijk in jouw nadeel uit. Het forfaitair rendement over de overige bezittingen zal dan namelijk ongeveer 5,33% bedragen. Op dit moment word je dit forfaitair rendement pas geacht te maken bij een vermogen van ongeveer € 1 miljoen.
Heb je naast ander vermogen ook nog schulden – bijvoorbeeld een tweede woning aangekocht met een even grote lening – dan ga je in het nieuwe systeem belasting betalen in box 3, terwijl je daarover nu geen box 3-heffing betaalt. Bovendien vervalt het heffingsvrij vermogen van € 30.360 per belastingplichtige zodra de bezittingen daarboven uitstijgen en gaat het tarief van de box 3-heffing omhoog van 30% naar 33%.

Situaties vergeleken

Hieronder vergelijk ik een paar situaties met belastingheffing in 2022 ten opzichte van 2020 voor een alleenstaande of echtpaar met een vermogen van € 500.000. Zij betalen in 2020 € 5.411 respectievelijk € 4.492 box 3-heffing. In 2022 ziet de situatie er als volgt uit:

Variant A                                            Alleenstaande                  Echtpaar
Banktegoeden  €500.000                  € 17                                    € nihil

Variant B
Banktegoeden  €100.000
Effecten            €400.000
                          ----------
Totaal               €500.000                   € 6.933                                € 6.801

Variant C
Effecten            € 750.000
Schulden          € 250.000
                          ----------
Totaal               € 500.000                € 10.560                               € 10.428

Je ziet: de veranderingen zijn spectaculair. Als dit zo blijft, zal de veranderde heffing vermoedelijk veel invloed hebben op het gedrag van beleggers. Daarnaast zullen ondernemers met een bv ook een andere afweging gaan maken rond het beleggen in de bv. Kortom: veel stof tot nadenken!

Wanneer gaat deze wijziging in?

Het nieuwe systeem is dus vooral gunstig voor spaarders die nu te veel box 3-heffing betalen. Zij moeten nog wel even geduld hebben, want het voorstel van staatssecretaris Snel wordt eerst uitgewerkt in een wetsvoorstel. Hij stuurt dat voor de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer. Hebben de Eerste en de Tweede Kamer het wetsvoorstel eind 2020 aangenomen? Dan krijgt de Belastingdienst een jaar de tijd om de structurele wijziging in box 3 door te voeren. Het nieuwe systeem kan dan op 1 januari 2022 in werking treden.

PM kan je advies geven over de omgang met de box 3-heffing. Meer weten? Neem contact met ons op.

< terug naar overzicht