Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten horeca

Heb je een horecabedrijf, dan heb je waarschijnlijk voorraden aangelegd die u door de verplichte sluiting niet meer kunt gebruiken. Ook heb je mogelijk investeringen gedaan om in de winter te kunnen voldoen aan de RIVM-regels, zodat je ook dan helemaal coronaproof bent. Denk bijvoorbeeld aan het overkappen van jouw terras. Nu je tijdelijk verplicht gesloten bent, krijg je voor deze uitgaven een extra tegemoetkoming bovenop de reguliere TVL van maximaal € 20.160. Je hoeft deze extra tegemoetkoming niet apart aan te vragen, want deze wordt namelijk ambtshalve verleend.

< terug naar overzicht