Dit verandert er rond de inkomstenbelasting

Er wordt al lang gepraat over een flattax voor de inkomstenbelasting: één tarief voor alle inkomsten in box 1. Of deze er gaat komen, is maar de vraag. Toch neemt de overheid nu een stap in de richting.

Dit jaar kennen we nog vier verschillende schijven in box 1. De komende jaren brengt de overheid deze vier geleidelijk terug naar twee: de eerste drie schijven worden stapsgewijs samengevoegd tot één schijf in 2021. Het toptarief zal iets verlaagd worden. We zetten de veranderingen voor je op een rij:

• Tarieven IB

2018 2021
Belastbaar inkomen Tarief Belastbaar inkomen Tarief
Schijf 1 t/m € 20.142 36,55% t/m € 68.507 37,05%
Schijf 2 Van € 20.143 t/m € 33.994 40,85% Vanaf € 68.508 49,5%
Schijf 3 Van € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
Schijf 4 Vanaf € 68.508 51,95%

Wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, zullen er in 2021 nog wel drie schijven van toepassing zijn. De tarieven zien er dan als volgt uit:

2018 2021
Belastbaar inkomen Tarief Belastbaar inkomen Tarief
Schijf 1 t/m € 20.142 18,65% t/m € 35.286 19,15%
Schijf 2 Van € 20.143 t/m € 33.994 22,95% Van € 35.287 t/m € 68.507 37,05%
Schijf 3 Van € 33.995 t/m € 68.507 40,85% Vanaf € 68.508 49,5%
Schijf 4 Vanaf € 68.508 51,95%

Naast de (aangekondigde) wijzigingen in de tarieven is er ook aantal wijzigingen met betrekking tot de heffingskortingen aangekondigd:

• Algemene heffingskorting

Heb je inkomsten in box 1, dan heb je mogelijk recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is in 2018 maximaal € 2.265. Is jouw inkomen uit box 1 hoger dan € 20.142, dan wordt deze korting afgebouwd. Vanaf een inkomen van € 68.508 heb je helemaal geen recht meer op deze korting. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan is de maximale korting op dit moment € 1.157.
Tot 2021 zal de maximale algemene heffingskorting stapsgewijs worden verhoogd met in totaal € 358.

• Arbeidskorting

Als jouw inkomsten uit box 1 bestaan uit inkomsten uit bijvoorbeeld jouw bedrijf of dienstbetrekking, dan heb je naast de algemene heffingskorting mogelijk recht op arbeidskorting. Bij een inkomen tot € 33.112 in 2018 kan deze korting oplopen tot € 3.249. Verdien je meer dan € 33.112 dan wordt deze korting afgebouwd. Ligt jouw inkomen boven de € 123.362 dan komt de arbeidskorting helemaal te vervallen.
Ook deze korting wordt de komende jaren stapsgewijs aangepast. Vanaf 2021 zal de arbeidskorting naar verwachting maximaal € 3.945 bedragen bij een inkomen van € 36.000. Hierna wordt deze korting ten opzichte van 2018 versneld afgebouwd. Verdien je meer dan € 100.000, dan komt de arbeidskorting volledig te vervallen.

Samengevat

Als je alles op een rijtje zet, zie je dat het belastingtarief van de huidige eerste schijf gaat stijgen. In de andere (huidige) schijven daalt het tarief en is er dus minder belasting verschuldigd. Tegelijk zullen de maximale heffingskortingen ook fors stijgen. Dat compenseert ruimschoots de stijging van het tarief in box 1.
Verdien je meer dan € 20.142 dan dalen de heffingskortingen sneller ten opzichte van 2018. Dit wordt vervolgens weer gecompenseerd door de lagere tarieven in schijf 2 (en eventueel 3). Per saldo zal vrijwel iedereen er tussen de 2% en 3% op vooruitgaan, als we alleen rekening houden met de verschillende tarieven en de heffingskorting.

< terug naar overzicht