Corona en de wijzigingen in de loonadministratie

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid een aantal wijzigingen in de loonadministratie doorgevoerd. Salarisadviseur Anne Marie Nollen-Paalman geeft je een update.

Meer ruimte in de WKR

Vanaf 1 januari 2020 was de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) al verhoogd naar 1,7% van de loonsom tot en met € 400.000,-. Alleen voor het jaar 2020 zal de vrije ruimte éxtra worden verhoogd tot 3% van de loonsom tot en met € 400.000,-. Hierdoor kun je als werkgever je werknemers in deze moeilijke tijd onbelast wat extra’s geven.

Vaste reiskostenvergoeding
Gewoonlijk moet je als werkgever de vaste reiskostenvergoeding stopzetten zodra de werknemer niet meer naar zijn werk reist (na een volle periode of maand). Als werkgever mag je nu de vaste reiskostenvergoeding blijven doorbetalen aan medewerkers die vanwege de coronacrisis thuis aan het werk zijn.

Verruiming termijn voor aanvraag doelgroepverklaring

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel (LKV) voor onder andere arbeidsgehandicapte en oudere werknemers moest je binnen drie maanden na de indiensttreding een doelgroepverklaring bij het UWV aanvragen. Die termijn is nu verlengd naar zes maanden.

Even geen anoniementarief

Heb je als werkgever de identiteit van je nieuwe werknemer nog niet vóór indiensttreding kunnen vaststellen, dan hoef je tijdelijk geen anoniementarief toe te passen. Natuurlijk wil de Belastingdienst wel dat er een kopie van het ID-bewijs in de loonadministratie aanwezig is. En dat je – zodra het kan – alsnog de identiteit vaststelt.

Verruiming van de regels binnen de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB):

Lage WW-premie en meerwerk bij parttimers

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is er een lage en een hoge WW-premie. Bij parttimers is de regel dat de lage premie voor het hele jaar moet worden gecorrigeerd naar de hoge WW-premie als er in een jaar meer dan 30% van het aantal basisuren wordt overgewerkt. Dit zou nu heel nadelig uitpakken voor bijvoorbeeld de werkgevers in de zorg. Daarom geldt deze regel voor 2020 niet.

Schriftelijke en ondertekende contracten

Om gebruik te kunnen maken van een lage WW-premie moest je voor 1 april 2020 een schriftelijk en door beide partijen ondertekend contract in de loonadministratie opgenomen hebben. De overheid ziet in dat dit niet altijd haalbaar is geweest vanwege de coronacrisis. Daarom is de termijn verlengd naar uiterlijk 30 juni 2020.

Lager gebruikelijk loon voor dga’s

Als er in de werkmaatschappij vanwege de coronacrisis geen of weinig omzet wordt gedraaid, wordt het ook lastig om het gebruikelijk loon te blijven uitkeren. Je mag het gebruikelijk loon daarom voor 2020 verlagen. Hierbij moet je de omzet van de eerste vier maanden van 2020 vergelijken met de eerste vier maanden van 2019. Aan deze verlaging zijn wel voorwaarden verbonden. Wil je hier meer informatie over? Neem dan gerust contact met ons op.

Toekenning subsidie bbl’ers

Veel bbl-leerlingen hebben vanwege de coronacrisis hun aantal uren niet kunnen maken. Daardoor zou je als werkgever geen of minder subsidie kunnen krijgen. Het RVO heeft bekendgemaakt dat het de weken waarin bbl-studenten niet konden worden begeleid, niet in mindering zal brengen op de subsidie.

De regering komt bedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie de komende vijf jaar extra tegemoet in de loonkosten. Deze drie sectoren krijgen een extra subsidie om bbl-plekken aan te bieden. De subsidie wordt ook achteraf toegekend. Werkgevers kunnen al vanaf studiejaar 2019-2020 profiteren van de aanvullende subsidie.

Heb je vragen over de wijzigingen in de loonadministratie? Laat het ons weten.

< terug naar overzicht