Box-3-heffing: de tussenstand

Het is een terugkerend item in onze nieuwsbrieven: de ontwikkelingen rond de box-3-heffing. We geven je de ‘tussenstand’, want de kwestie speelt nog altijd. 

Even leek het erop dat er in 2027 een drastische aanpassing aan box 3 gedaan zou worden. Maar door de val van het kabinet-Rutte IV is alles nog onduidelijker dan het al was. Waar staan we nu? Een overzicht in drie punten.

 1.       De jaren 2017-2020

De jaren 2017 tot en met 2020 zijn door de Belastingdienst afgehandeld. Als er tijdig bezwaar is gemaakt, kan er een beroep worden gedaan op het wettelijk rechtsherstel: een aangepast forfaitair rendement voor drie vermogenscategorieën (zie ook punt 3).

Bezwaar maken op basis van het werkelijk rendement kan ook. Maar daarvoor moet je procederen. Dit lijkt alleen zinvol als het belang groot is. Er zijn hoge kosten aan verbonden vanwege ingewikkelde berekeningen – en dan nog is de afloop onzeker.

2.       De jaren 2021-2022

Voor de jaren 2021 en 2022 berekent onze software de uitkomst die het meest gunstig is voor de belastingplichtige, volgens de oude forfaitaire of de nieuwe forfaitaire variant. Het heffingspercentage is verhoogd van 30% naar 31%. In afwachting van de uitkomst van lopende procedures over de nieuwe variant legt de Belastingdienst over deze jaren nog geen definitieve aanslagen op. Tot dat moment hoef je zelf geen actie te ondernemen.

3.       Het jaar 2023

Voor 2023 mogen we uitsluitend de nieuwe forfaitaire regeling toepassen. Er valt dus niets meer te kiezen. De actuele rendementspercentages zijn:

  • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%.
  • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%.
  • Schulden: 2,57%.

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat vast, de percentages voor bank- en spaartegoeden en schulden zijn voorlopig. Begin 2024 stelt de Belastingdienst die percentages vast. Het heffingspercentage is verder verhoogd naar 32%. Waarschijnlijk worden ook voor dit jaar nog geen definitieve aanslagen opgelegd, in afwachting van lopende procedures.

Mogelijke stelselwijziging

We verwachten dat er voor 2024 een vergelijkbare regeling komt als voor 2023. Aftredend staatssecretaris Van Rij heeft een doorwrocht plan gepresenteerd voor een mogelijke stelselwijziging. Dit plan gaat inderdaad zoveel mogelijk uit van heffing op basis van het werkelijk jaarlijks rendement. Daarnaast bevat het zowel een vermogenswinstbelasting als een vermogensaanwasbelasting. Of die er ooit komen en wanneer? Dat blijft koffiedik kijken.

PS: Ben je nog niet geabonneerd op onze periodieke nieuwsbrief? Dan kun je je hier aanmelden. Je krijgt dan elk kwartaal fiscaal nieuws in je mailbox.

< terug naar overzicht