Actueel: 4 fiscale regelingen

Er zijn allerlei fiscale regelingen die ondernemers een voor- of nadeel kunnen opleveren. We wijzen je op vier fiscale kwesties.

1. Een S&O-verklaring is nog geen garantie voor S&O-aftrek

In sommige gevallen kun je als ondernemer gebruikmaken van de regeling voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O). Wil je S&O-aftrek claimen? Zorg dan naast de S&O-verklaring voor een goede onderbouwing van de uren binnen de onderneming die je besteedt aan innovatieve werkzaamheden. Volgens de Rechtbank Noord-Nederland is een S&O-verklaring alleen namelijk niet genoeg.

2. EIA blijft, maar wordt versoberd

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale maatregel die ondernemers stimuleert om te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De maatregel is belangrijk voor het behalen van de energie- en klimaatdoelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat handhaaft de regeling daarom, maar verlaagt het aftrekpercentage wel van 54,5% naar 45%.

3. Teruggaaf buitenlandse btw vóór 1 oktober

Ben je ondernemer met btw-belaste prestaties? En heb je in 2017 een factuur uit een ander land van de EU ontvangen? Vraag dan vóór 1 oktober 2018 om een teruggaaf van deze btw. Je kunt dit verzoek doen via de portal van de Belastingdienst.

4. Herziening voorbelasting agrariërs

Door de afschaffing van de landbouwregeling in de btw per 1 januari 2018 zijn alle agrariërs nu ‘normale’ btw-ondernemers geworden. Daardoor kunnen zij de door hen betaalde omzetbelasting als voorbelasting verrekenen. Onduidelijk was of zij ook voorbelasting konden verrekenen over de periode voordat zij normale btw-ondernemer waren. Voor machines en gebouwen was dat al duidelijk, nu is dat ook duidelijk geworden voor de voorraad dieren en agrarische producten. Voor diverse diersoorten en agrarische producten zijn vaste percentages gepubliceerd over de te herziene omzetbelasting.

< terug naar overzicht