5x veranderingen in de salarisadministratie

Aanpassing van de vrije ruimte, wijzigingen in bijtellingen en premies: salarisadviseur Jannette Eilander bespreekt wat er verandert in de salarisadministratie.

1. Vrije ruimte terug naar ‘normaal’

Voor de vrije ruimte geldt in 2022 weer de oude regeling van vóór de coronacrisis. Dat betekent: 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000 en 1,18% over het fiscale loon daarboven.

2. Hogere bijtelling voor de emissieloze auto

De regels voor bijtelling voor een nieuwe elektrische auto van de zaak veranderen per 2022:
• De bijtelling gaat van 12% naar 16%.
• De catalogusprijs waarop je dit percentage mag toepassen, wordt verlaagd van maximaal € 40.000 naar € 35.000, en vanaf 2023 naar € 30.000. Is de catalogusprijs hoger? Dan geldt voor het meerdere een bijtelling van 22%.
• Er geldt een overgangsregeling. Rijd je vanaf 2021 in een nieuwe elektrische auto van de zaak, dan mag je vanaf de eerste tenaamstelling nog 60 maanden de bestaande bijtelling van 12% hanteren.
• Rijd je in een auto op waterstof of zonne-energie? Dan geldt de splitsing in het bijtellingspercentage niet voor jou. Je mag over de hele aanschafprijs het lage bijtellingspercentage van 16% (in 2022) toepassen. Tot 2024 geldt er geen maximumbedrag voor de bijtelling.

3. Einde voor uitzondering WW-premie bij overwerk

Als een medewerker in 2021 substantieel overwerkte (meer dan 30%), leidde dat niet tot een herziening van de WW-premie. Met ingang van 2022 is deze uitzondering vervallen. Daarom is het slim om nú te kijken of je werknemers hebt met veel extra (betaalde) uren of overuren. Maakt iemand minimaal 30% meer uren dan de normale contracturen? Dan moet je de lage WW-premie die je in 2022 hebt betaald, achteraf aanpassen naar de hoge WW-premie. Check dus goed of een medewerker over de overwerkgrens heen gaat.

4. Basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers omlaag

In 2021 betaalden alle werkgevers hetzelfde premiepercentage voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), namelijk 7,03%. Dat is nu veranderd: vanaf 2022 betalen kleine werkgevers een lager percentage.
Kleine werkgevers hebben bij ziekte van werknemers dezelfde verplichtingen als grote werkgevers. Maar voor hen is het moeilijker om aan deze verplichtingen te voldoen. Het geld dat vrijkomt door de lagere premie, kunnen ze gebruiken om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Voor 2022 gelden de volgende premiepercentages:
• 5,49% voor kleine werkgevers.
• 7,05% voor grote- en middelgrote werkgevers

Wanneer ben je een kleine werkgever?
Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. Je bent dus een kleine werkgever als je maximaal 25 maal dat gemiddelde loon betaalt. Betaal je meer? Dan ben je een middelgrote of grote werkgever.
Alleen voor een werknemer die naast het salaris ook een uitkering of toeslag ontvangt, moet je verplicht het hoge premiepercentage toepassen. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld een WAZO-uitkering, of WW, ZW of WIA.

Ontvangt jouw werknemer een uitkering of toeslag?
Neem dan contact op met Anne Marie of Jannette, tel. 0578-699216/217, lonen@pmheerde.nl. Dan kunnen we het juiste premiepercentage toepassen in jouw salarisadministratie.

Vragen? Neem even contact op, dan helpen we je verder.

< terug naar overzicht